〜のです(か) sử dụng trong email

Đã trả lời

Mình nhận được email của một người bạn là người Nhật. Email với các câu hỏi rải rác và kết thúc bằng 〜のですか, liệu mình có cần dùng 〜のです ở cuối mỗi câu trả lời không?
(Mình đã từng đọc ở đâu đó có câu hỏi là のですか và câu tar lời dùng kết thúc là のです)

Bình luận
Chấp nhận

Vì không biết tình huống cụ thể của câu hỏi và câu trả lời, cùng với nội dung. Nên về cơ bản thì như sau:

Cơ bản, không sử dụng「のです/んです」trong câu trả lời cho câu hỏi kết thúc bằng「のですか/んですか」 ngoại trừ khi bạn muốn nhấn mạnh một tuyên bố nào đó.

Dĩ nhiên bạn vẫn có thể sử dụng「のです/んです」trong một vài câu trả lời, tuy nhiên không nên lạm dụng quá nhiều.

Đã trả lời vào 11/01/2016
Bình luận

Với mình thì ‘の’ trong …のですか?và ’の’ của ’ …のです’ dùng có vẻ thừa, mặc dù chắc chắn là không sai.
Mặc dù nhiều người vãn dùng の như một kiểu biểu lộ cảm xúc.

Đã trả lời vào 11/01/2016
Bình luận

Mình nghĩ cách tốt nhất để trả lời câu hỏi dạng như vậy là dùng thể lịch sự. Ví dụ:

Q: どこに行くのですか。
A: 日本です。
Người Nhật thường có xu hướng thêm の vào cuối câu. Cũng có thể dùng đơn giản là どこに行きますか。

Đã trả lời vào 11/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.