「鳥肉」と「鶏肉」

Đã trả lời

Cùng là「とりにく」nhưng sao lại có 2 từ chữ Hán「鳥肉」và「鶏肉」có gì khác nhau giữa 2 từ?????

Mọi người giúp em với ạ.

Bình luận
Chấp nhận

「鳥肉」là khái niệm lớn của thịt ga, trong đó cũng có thịt gà「鶏肉」nên mặc dù 2 từ là khác nhau nhưng lại được dùng như nhau. Tuy nhiên tùy ngữ cảnh mà bạn cần xác định đúng nghĩa của từ.

1.「鳥肉」là khái niệm chung về gia cầm bao gồm:鶏 (gà), 鴨 (vịt), 七面鳥 (gà tây), 雉 (gà lôi)…

Tuy nhiên thường được sử dụng chung là thịt gà như mình đã nói ở trên.

2.「鶏肉」

Trong số các loại gia cầm mà người Nhật thường ăn thì chủ yếu là thịt “gà”「鶏肉」

Vì lý do phần lớn thịt gia cầm ở Nhật là gà, nên nếu ở những cửa hàng bán thịt ghi là 「鳥肉」thì hấu hết là bán 「鶏肉」

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

鶏の肉→『鶏肉』chỉ là thịt gà
Gia cầm nói chung(bao gồm cả gà)→『鳥肉』

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.