「食う」 và 「食べる」cách dùng?

Đã trả lời

Hiện nay mình thấy mọi người hay dùng 「食べる」 nhưng thi thoảng xem anime, mình thấy nhân vật trong đó vẫn dùng 「食う」. Hai từ này khác gì nhau? Tại sao giờ lại không dùng 「食う」 nữa?

Bình luận
Chấp nhận

Cả 2 đều có nghĩa là "ăn" như bạn đã biết.

Tuy nhiên, 食べる có nghĩa “ngồi xuống và ăn”, tuy rằng không trực dịch như vậy nhưng có thể tưởng tượng vậy. Nó cũng có nghĩa “ăn uống để nuôi dưỡng cơ thể”.

食う theo nghĩa tiêu thụ, kiểu như một động vật này ăn động vậy khác. 食う có thể dùng cho con người, và nó mang nghĩ thô tục hơn.

Chúng không thể thay thế cho nhau vì tác động khác nhau của từng từ đối với ý nghĩa của câu như đã nói ở trên.

Ví dụ: 食べる

食べるために働いている。

Tôi làm việc để có ăn.

Chú ý trong trường hợp này, chỉ cả về làm việc để có khả năng ăn uống duy trì cuộc sống.

Ví dụ: 食う:
食うか食われるかの世の中
Trong cuộc sống, thế giới là hoặc ăn hoặc bị ăn.

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

食う thường được dùng cho thanh thiếu niên, đặc biệt là con trai. 

Hiện nay phần lớn không sủ dụng 食う vì nó không phổ biết như 食べる. Giống như Việt nam có ngôn ngữ phổ thông 食べる cũng giống vậy.

Tuy nhiên, 食う đôi khi vẫn được dùng ở một số ngôn ngữ địa phương (ví dụ ở vùng Tohoku).

Đã trả lời vào 01/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.