「聞こえなくなった」 và 「聞けなくなった」?

Đã trả lời

Em thấy ở trên có hỏi về見える và 見られる. Cho em hỏi về聞こえなくなった」 và 「聞けなくなった」được không ạ. Em mới học về những từ này nên chưa rõ cách dùng lắm.

Hôm nay em muốn nói câu: Tôi đã trở nên không thể nghe được nữa. Và em dùng là: 聞こえなくなっ nhưng bị sửa thành聞けなくなった.

Tại sao lại thế ạ? Thực sự thì cho đến hôm nay em mới nghe thấy từ聞ける nên không biết nó dùng ra sao.

Theo em hiểu thì聞こえる là động từ khả năng, vậy tại sao lại không thể dùng được.

Em cám ơn.

Bình luận
Chấp nhận

Thật ra thì 聞こえる không phải động từ thể khả năng của 聞く. Bản thân 聞こえるlà môt động từ riêng biệt cũng giống như 見える và nó là tự động từ, cũng thể hiện khả năng của con người nhưng thụ động.

Ví dụ: 音が聞こえる = Một âm thanh, hay tiếng động gì đó bạn nghe được thụ động.

電波が悪くて聞こえません。Bạn đang nghe điện thoại và âm thanh đến thụ động, bạn không nghe được do sóng kém.

Còn 聞けるlà động từ thể khả năng của 聞く, thể hiện khả năng nghe của bạn (nghe tự nhiên) theo kiểu bạn có tai, tai bạn hoạt động bình thường và bạn có thể nghe.

Trong trường hợp của bạn, 聞けなくなった chỉ việc bạn bị mất đi khả năng nghe (trở thành người điếc) do một tác động nào đó.

Còn 聞こえなくなった nghĩa là tai bạn hoàn toàn bình thường, bạn không thể nghe thấy do tác động ngoại cảnh (ai đó không nói, ti vi bị mất sóng, điện thoại bị mất sóng…)

Đã trả lời vào 02/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.