「いつの間に」 nghĩa và cách sử dụng?

「いつの間にか」có nghĩa là “trước khi ai đó biết/nhận ra” có đúng không?

Một ví dụ khác nữa là 「いつの間に通信」 thì có nghĩa là gì?

Arigato.

Bình luận
Chấp nhận

いつの間に nghĩa là “không có thông báo” hoặc “trước khi được thông báo nó đã xảy ra”.

Ví dụ: いつの間にか夏が終わってしまった。Mùa hè đã trôi qua trước khi tôi kịp nhận ra.

いつの間に trong  いつの間に通信 ngụ ý trước khi thông báo (thì nó đã xảy ra rồi).

Đã trả lời vào 11/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.