Thông tin của TrangHa

77
Điểm

Câu hỏi
4

Đáp án
4

 • Đã hỏi vào 02/02/2017

  Ban đầu, tất cả mọi người đều viết là centre, tuy nhiên do cải cách chính tả của Noah Webster mà người Mỹ bắt đầu viết thành center. Mặc dù viết theo cách mới đã được nhiều quốc gia sử dụng nhưng cách viết centre vẫn rất phổ biến trên thế giới. Nhưng cho dù bạn viết thế nào thì nó thực ra cùng là 1 từ, nên cách dùng và ý nghĩa là như nhau.

  Để tìm hiểu rõ hơn cách viết nào được dùng ở các nước, mình đã vào Corpus của Global Web-Based English (GloWbE). Sau khi tìm kiếm cả 2 từ, mình đã tổng hợp số liệu và đưa ra một bảng tỷ lệ sử dụng  center / (center + centre)  , sắp xếp theo thứ tự giảm dần dưới đây:

  Phần trăm số lần center được dùng nhiều hơn centre, theo khu vực:

   United States 92.2%
    Philippines 87.5%
      Pakistan 54.0%
     Hong Kong 51.8%
     Bangladesh 51.2%
       India 43.8%
      Tanzania 42.5%
     Singapore 40.7%
       Kenya 40.3%
      Jamaica 40.3%
      Nigeria 39.1%
      Malaysia 35.1%
       Ghana 34.4%
     Sri Lanka 33.8%
       Canada 33.0%
    New Zealand 24.2%
      Ireland 20.1%
    South Africa 19.8%
   Great Britain 19.4%
     Australia 18.1%

  Theo bảng trên, ta có thể thấy center được dùng phổ biến ở Mỹ, trong khi centre được dùng nhiều ở Anh. Rất nhiều quốc gia dùng cả 2 với tỷ lệ gần như ngang nhau (Hồng Công). Nói chung, centre được dùng phổ biến trên thế giới hơn.

  Vậy nên dùng từ nào? Nếu bạn phải viết theo 1 phong cách nhất định, sử dụng cách viết mà phong cách đó đòi hỏi. Nếu bạn đang ở Mỹ hoặc Anh, mình nghĩ bạn nên dùng từ mà đa số người dân ở đó dùng hơn ( mặc dù từ kia không sai nhưng vẫn nên theo số đông thì tốt hơn ). Còn các trường hợp khác thì bạn muốn dùng từ nào đều được.

  Mình muốn nói thêm 1 chút về tỷ lệ phần trăm ở trên. Xu hướng ở trên đầu và ở cuối của biểu đồ có thể cao hơn so với tỷ lệ ở đó, chủ yếu là do một số danh từ riêng có cách viết giống nhau bất kể khu vực. VD với Capital Centre, bạn sẽ có xu hướng dùng centre hơn là center cho dù bạn ở quốc gia nào. Nhưng do ít từ là danh từ riêng, tỷ lệ trên cũng khá là chính xác, đặc biệt là phần giữa danh sách. Tóm lại, bạn có thể tham khảo danh sách trên để quyết định viết theo cách nào.

  Đáp án này được chấp nhận bởi HaiTung. vào 02/02/2017 Được 15 điểm.

  • 37764 xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 02/02/2017

  Câu trên là chơi chữ từ cụm sau:

  beauty is in the eye of the beholder

  Thay beholder thành bee holder, có nghĩa là người giữ 1 con ong trên tay. Khi đó, câu sẽ trở thành “Beauty is in the eye of the person holding a bee in their hand (bee holder)”.

  Ý nghĩa của cụm trên là vẻ đẹp phụ thuộc vào con mắt của người nhìn. Vẻ đẹp không có tính tuyệt đối, mà phụ thuộc vào ý kiến chủ quan của người nhìn. Một thứ có thể là xấu xí với người này nhưng lại là đẹp với kẻ khác.

  Đáp án này được chấp nhận bởi muphuthuy. vào 02/02/2017 Được 15 điểm.

  • 2047 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 19/11/2016

  Hình như mình tìm thấy câu trả lời rồi, từ khóa ở đây là  antagonym hoặc contranym. Đây là những từ có nghĩa trái ngược với chính nghĩa của nó. Mình đã tìm được 1 bài viết với một danh sách những từ như thế. Nhưng mình chỉ đưa ra những từ thông dụng để các bạn khác tham khảo thôi nhé:

  Apparent: Not clear or certain (“For now, he is the apparent winner of the contest.”) vs. Obvious (“The solution to the problem was apparent to all.”)
  Assume: To actually have (“To assume office”) vs. To hope to have (“He assumed he would be elected.”)
  Bad: There is the normal meaning and the slang meaning of “good” (sometimes pronounced baadfor emphasis).
  Clip: to attach vs. to cut off
  Cool: positive sense (“cool web-sites”) vs. negative sense(“cool reception”).
  Effectively: in effect (doing the equivalent of the action but not the real thing) vs. with effect (doing the action and doing it well). Contrast “he is effectively lying” with “he is lying effectively”.
  Fast: Moving rapidly vs. Unable to move (“I was held fast to my bed.”)
  Fix: to restore to function (“fixing the refrigerator”) vs. to make non-functional (“fixing the dog”)
  Inflammable (a pseudo-antagonym): Burns easily vs. “Does not burn” Only the first definition is correct; due to the risk of confusion has removed this word from gasoline trucks.
  Last: Just prior vs. final (“My last book will be my last publication”)
  Lease, Let, Rent: [in essence] To loan out for money vs. To “borrow” for money
  Left: To remain vs. to have gone (“Of all who came, only Fred’s left.”)
  Mad: carried away by enthusiasm or desire vs. carried away by hatred or anger.
  Overlook: to pay attention to, to inspect (“We had time to overlook the contract.”) vs. to ignore.
  Policy: Required activity without exception (“University policy”) vs. An optional course of action (“our government’s policy regarding the economy”)
  Quite: Completely vs. Not completely (e.g., quite empty = totally empty]; quite full = not completely full, just nearly so)
  Refrain: In song, meaning to repeat a certain part vs. To stop (“Please refrain from using bad language”)
  Replace: Take away (“replace the worn carpet”) vs. Put back (“replace the papers in the file”)
  Sanction: Support for an action (“They sanctioned our efforts.”) vs. A penalty for an action (“The Congressman was sanctioned for inappropriate behavior.”)
  Sick: unpleasant (“A sick joke”) vs. wonderful. Slang: (“That sportscar is really sick!”)
  Transparent: Easily seen (“His motives were transparent.”) invisible

   

  • 3342 xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 30/10/2016

  Very ở đây có nghĩa là “true” và có nguồn gốc từ tiếng latinh.

  Nó chỉ được dùng trong các cụm từ như: “very next day”, “his very own”, “the very beginning”,… để nhấn mạnh đó thực sự là ngày hôm sau, thực sự là của anh ấy, ngay tại lúc bắt đầu.

  • 12395 xem
  • 6 đáp án
  • -1 điểm