Thông tin của SiuNhan

1598
Điểm

Câu hỏi
0

Đáp án
47

 • Đã hỏi vào 22/06/2016

  Cách dùng và sự khác nhau giữa speaktellsay, và talk luôn luôn là vấn đề khó đối với những người học tiếng Anh.

  Hai bác trả lời trước đã nói khá nhiều về những từ trên, tuy nhiên em cũng xin nói vắn tắt những điều mà các bác chưa nhắc đến.

  Chắc nhiều người thắc mắc, làm thế nào để biết khi nào thì dùng từ nào?

   • Ability— khả năng: nếu nói đến khả năng, năng lực thì dùng “talk” ví dụ: “cats can’t talk“, “when I’m drunk I lose my ability to talk“. Chú ý là “speak” cũng có thể được dùng tuy nhiên không phổ biến.

   

   • Languages— ngôn ngữ thì dùng “speak” ví dụ: “speak English“;

   

   • Action— hành động, như trên câu trả lời trước, cả 2 từ đều có thể dùng. Với “speak” thì chủ yếu dùng cho hành động 1 chiều, trong khi “talk” thường được dùng trong cuộc hồi thoại 2 phía.

   

   • Express information— truyền đạt thông tin sử dụng “say” hoặc “tell” ví dụ: “told her that I love her“. Ở đây, “I love her” là thông tin được truyền đạt. “Say” cũng có thể dùng, nhưng chỉ thường dùng cho hành động xảy ra một lần: “said that the discussion is over and hung up the phone.

   

  Hãy xem ví dụ dưới đây:

  I can see they are talking, but I don’t know what they are saying.

  Bạn có thể nhìn thấy hành động nói chuyện, nhưng bạn không biết được ý nghĩa hay thông tin mà họ đang trao đổi với nhau.

  Wide topic, narrow topic – Chủ đề rộng, chủ đề hẹp.

   • Sử dụng“say” hoặc “tell” nếu chủ đề được chỉ đích xác hoặc nó là một phần nhỏ của thông tin: “I told her there is a party tonight”;

   

   • Sử dụng“talk about” hoặc “speak about” khi chủ đề nhắc đến rộng: “We are speaking about history”. Ngoài ra nên chú ý khi nói vềchính trị dùng “talk politics”  không có “about“.

   

   • Trò chuyện trong một thời gian dài: sử dụng“talk about” hoặc “speak about”, như đã nói bên trên;

   

  Imperative – sai khiến thường được dùng theo quy tắc đã nói bên trên nhưng có thể tóm tắt như sau:

   • Kéo dài thời gian hay đoạn đối thoại “Talk to me.

   

   • Đoạn độc thoại dài — Tell me about your problem.”

   

   • Độc thoại ngắn— Say something!”

   

   • Yêu cầu về biểu hiện hay đặc tính của cách —Speak slowly please.”

   

   

   

  Đáp án này được chấp nhận bởi TinTin. vào 22/06/2016 Được 15 điểm.

  • 2215 xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 25/01/2016

  Either có nghĩa là 1 trong 2 đều được, trong khi neither nghĩa là không cái nào cả.

  Ví dụ:

  John: Would you like something to drink?
  Jane: Either Coke or Pepsi would be fine.
  Ở đây, John có thể lấy cho Jane loại nào cũng được (Coke hay Pepsi). Thông thường, either không bao gồm cả 2 lựa chọn (tức là John chỉ lấy 1 trong 2 thứ, mà không nên lấy cả 2).

  Với đoạn hội thoại thứ 2 như sau:

  John: Would you like coffee or tea?
  Jane: Neither, thanks.
  ở đây, Jane không muốn bất cứ đồ uống nào trong 2 lựa chọn John đưa ra (cô ấy không muốn cafe, cũng không muốn uống trà).

  Cả either và neither chỉ nên sử dụng khi có 2 lựa chọn. nếu số lựa chọn là 3 hoặc nhiều hơn, thì nên dùng any hoặc none.

  Đáp án này được chấp nhận bởi ThanhHuong. vào 25/01/2016 Được 15 điểm.

  • 2107 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 15/11/2015

  “Take the box of the candies” không mấy khi được dùng trong tiếng Anh. Ý nghĩa duy nhất khi bạn dùng nó là trong trường hợp có rất nhiều hộp trên bàn, và một trong số chúng là hộp kẹo mà bạn đã nói đến, và cả người nói lẫn người nghe đều biết đó là loại kẹo nào, khi đó dùng “the candies”. Sau đó tôi muốn bạn lấy chính xác cái hộp mà đã được nhắc đến chứ không phải lấy hộp khác.

  Tuy nhiên, nếu muốn nói lấy hộp với kẹo bên trong thì tôi sẽ dùng “Take the box with the candies”.

  Đáp án này được chấp nhận bởi sushigirl. vào 15/11/2015 Được 15 điểm.

  • 2460 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 12/11/2015

  Bnaj có thể xem xét dùng “divulge” hoặc “bring to light”. Một cách dùng tích cực hơn là “brand someone a liar”.
  Câu sẽ là:  “She stood up and branded him a liar.”

  Đáp án này được chấp nhận bởi matday21. vào 12/11/2015 Được 15 điểm.

  • 2134 xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 10/11/2015

  Cách sử dụng tiêu chuẩn như sau:

  “whether this or that”

  “where this and that” là 2 mệnh đề tương đương nhau.

  Vế thứ 2 thường là vế đối nghịch với vế thứ nhất. Vì vậy ta có:

  “whether he likes it or he does not like it”.

  trở thành

  “whether he likes it or not”.

  Đối với ví dụ bạn đưa ra: “Whether to go outside, or if he should stay inside” không dùng được vì nó không tương đương nhau như đã nói ở trên.  Nó phải là “whether to go outside or stay inside”. Cả câu “Whether or not to go outside”cũng không đúng, mà phải dùng là “whether to go outside or not”.

  Đáp án này được chấp nhận bởi vanteo236. vào 10/11/2015 Được 15 điểm.

  • 8014 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 08/11/2015

  “Homemade” sử dụng với những thứ đồ được làm tại nhà bằng “tay” hay bằng “máy” (ví dụ: khi ai đó tự may quần áo tại nhà).

  “Handmade” được sử dụng cho những thứ được làm bởi bàn tay con người. Nó có thể không phải tại nhà, có thể tại nhà máy (ví dụ: một vài chiếc ô tô đắt tiền có thể có nội thất được làm bằng tay).

  Sử dụng từ “homemade” cho đồ ăn hay hơn là dùng “handmade” (vì cơ bản thì để làm được thức ăn thì bạn cần dùng tay nhưng cũng cần máy móc hỗ trợ).

  • 18859 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 17/10/2015

  Định nghĩa (liên quan) của “about” là

  Used to indicate movement in an area

  Còn “in” là

  Expressing the situation of something that is or appears to be enclosed or surrounded by something else

  Do đó, trong trường hợp này “about” sẽ chi tiết hơn. “She kept walking about the room” diễn tả lại việc một người phụ nữ đi lại loanh quanh trong phòng. Trong khi đó, “she kept walking in the room” tạo ra hình ảnh một người phụ nữ đi lại trong phòng, nhưng có thể chỉ đi tới đi lui theo đường thẳng. Ngoài ra, “she kept walking in the room” còn có ý nghĩa khác: “she kept entering the room”, như vậy là nó dễ gây hiểu nhầm sang một sự việc khác hẳn.

  Đáp án này được chấp nhận bởi batman. vào 17/10/2015 Được 15 điểm.

  • 1722 xem
  • 1 đáp án
  • 2 điểm
 • Đã hỏi vào 17/10/2015

  Uhm, “filled in for someone” nghĩa là làm hết sức có thể để thay thế (lấp chỗ trống) cho ai đó.

  Đáp án này được chấp nhận bởi SongHuong. vào 17/10/2015 Được 15 điểm.

  • 2663 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 17/10/2015

  Chắc chắn là đa số các trường hợp ngày nay chỉ nên dùng “fantasy” thôi. “Phantasy” là cách viết cổ, hiện hầu như không còn được dùng nữa, có chăng thì chỉ dùng trong văn chương nếu tác giả muốn thể hiện một đoạn văn cổ. Ngoài ra thì trong tâm lý học, “phantasy” là 1 thuật ngữ để chỉ sự tưởng tượng trong tiềm thức hoặc vô thức (để phân biết với việc mơ mộng bình thường).

  Đáp án này được chấp nhận bởi Rocky. vào 17/10/2015 Được 15 điểm.

  • 2866 xem
  • 3 đáp án
  • 2 điểm
 • Đã hỏi vào 17/10/2015

  Bạn nhân đôi phụ âm đối với các trường hợp sau:

  • các từ 1 âm tiết được kết thúc bởi [phụ âm – nguyên âm – phụ âm]. Ví dụ: sit –> sitting, get –> getting.
  • các từ 2 âm tiết được kết thúc bởi [phụ âm – nguyên âm – phụ âm] và trọng âm của từ rơi vào âm tiết thứ 2. Ví dụ: begin –> beginning. Trong trường hợp trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất thì không nhân đôi phụ âm. Ví dụ: happen –> happening.

  Với các từ kết thúc bởi “e”: bạn bỏ “e” và thêm “ing”. Ví dụ: ride –> riding, dance –> dancing, skate –> skating.

  Đáp án này được chấp nhận bởi ThanLong. vào 17/10/2015 Được 15 điểm.

  • 9936 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm