Thông tin của sansa

38
Điểm

Câu hỏi
5

Đáp án
1

 • Đã hỏi vào 09/04/2018

  Trong câu đầu tiên, người nói đề cập đến việc các tinh vân được phân loại dựa vào thành phần của các hạt khí. Nhờ quang phổ thiên văn sử dụng phổ ánh sáng khả kiến ​​để xác định hạt nào phát ra ánh sáng. Nếu ánh sáng phát ra màu đỏ trong quang phổ ánh sáng, họ có thể suy luận rằng hydro có thể tạo ra 1 số tinh vân.

  Việc sử dụng mạo từ xác định ở đây do mệnh đề đề cập đến phổ ánh sáng khả kiến. có thể thay đổi câu 1 chút để thêm nệnh đề như “hydrogen glows most strongly in the red [part of the light spectrum].”

  Câu thứ 2 không dùng mạo từ xác định vì nó đề cập đến 1 thứ không rõ ràng về quần áo, không mang tính duy nhất như phổ ánh sáng ở câu 1. Có thể viết câu thành “Kate was dressed in black clothes that day” để nhấn mạnh hơn màu đen để chỉ quần áo nói chung chứ không cụ thể

  Đáp án này được chấp nhận bởi luna. vào 09/04/2018 Được 15 điểm.

  • 1887 xem
  • 1 đáp án
  • 0 điểm