Thông tin của nana

61
Điểm

Câu hỏi
7

Đáp án
3

 • Đã hỏi vào 07/04/2017

  Bạn nên dùng “him” để phù hợp với chủ ngữ ‘he”

  Ví dụ như câu sau:

  If he were a girl, he would take over the world.

  Nếu vế sau thay thành “she”:

  If he were a girl, she would take over the world.

  Với câu này, nhiều người sẽ bị nhầm lẫn, không biết “she” ở đây là ai

  • 1488 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 02/02/2017

  Hầu hết đều dùng on GitHub.

  Edit on GitHub (Node.js)
  Contribute on GitHub (Ruby on Rails)
  Fork me on GitHub (D3)

  Có lẽ là do thông tin hay được ghi là on a server và GitHub lưu trữ thông tin trên server. Những thứ được lưu trữ trên GitHub được tải về, sau đó thay đổi và lại được tải lên GitHub.

  Ngày nay, at thường được dùng cho địa chỉ email như in me(at)gmail.com để tránh robot, và URLs: “enroll at open_university.org”.

  GitHub không phải là một hệ thống kín, do đó dùng in không được thích hợp lắm. In được dùng khi chỉ một kho lưu trữ cụ thể như

  Additional examples can be found in the interesting_project/doc repo on GitHub.

  (trong một kho lưu trữ cụ thể, trên GitHub)

   

  • 1760 xem
  • 2 đáp án
  • 0 điểm
 • Đã hỏi vào 13/11/2016

  Taking a rain check là một cách từ chối lịch sự một lời mời, đặc biệt trong Anh Mĩ.

  A rain check là một loại vé có thể được sử dụng sau nếu trận đấu, trò chơi bị hủy bỏ vì trời mưa. Từ rain check có nguồn gốc từ rain, nhưng hiện nay các cửa hàng cũng có thể đưa cho khách hàng rain check, ví dụ như khi một sản phẩm hết hàng khi đang sale.

  Bạn có thể quyết định to take a rain check khi nhận được một lời mời. VD:

  • Bạn của bạn hỏi: “Would you like to go to my poetry reading?” nhưng bạn không muốn đi, khi đó bạn có thể nói “Sorry, I’ll have to take a rain check.”
  • Bạn có thể dùng I have to take a rain check on that để biểu đạt bạn đang bận, như nếu có người hỏi want to chat? Bạn có thể dùng nó như not right now, thanks. Nhưng nếu sếp của bạn yêu cầu bạn làm việc gì đó, sẽ không thích hợp nếu nói I have to take a rain check on that bởi vì đó không phải là một lời mời xã giao, thay vào đó, bạn có thể nói “no” với sếp.
  • 11617 xem
  • 3 đáp án
  • 0 điểm