Ý nghĩa của câu “ I can’t people today”?

Mình thấy có 1 cái  áo phông với dòng chữ:

I can’t people today

Có ai biết câu này nghĩa là gì không? Mình biết là “people” có thể là động từ nhưng trong trường hợp này, mình không hiểu nghĩa của câu trên

Mặc dù hầu hết các danh từ có thể biến thành động từ và được sử dụng rộng rãi, nhưng từ “people” chưa phải từ như thế nên nó khiến câu hài hước hơn. Người đó không những không thể đối phó với mọi người thời nay, anh ấy/cô ấy còn gần như chẳng nói được câu nào

vào 30/05/2017.
Bình luận
Chấp nhận

Câu này ám chỉ một cách kiểu hài hước 

I can’t deal with people today.

Nhưng bản thân mình thấy chẳng hài tẹo nào bởi vì mình nghĩ đến cảnh trong ảnh

RE: Ý nghĩa của câu “ I can’t people today”?

Nó tương đương với

I can’t even

Lưu ý là cấu trúc câu ( sử dụng danh từ như động từ) có thể thay đổi nghĩa phụ thuộc vào ngữ cảnh, nhưng nó luôn được dùng với ý nghĩa hài hước. VD:

I can’t math today.

Có thể là I can’t do/comprehend/tolerate/teach math, tất cả phụ thuộc vào ngữ cảnh khi nói

Đã trả lời vào 30/05/2017
Bình luận

Mình nghĩ người viết câu này đang dùng ngữ pháp khác lạ đi để cho vui thôi

Nhiều người dùng một từ như động từ cho dù nó vốn không phải động từ để cho vui. Rất nhiều người nói: “I forgot how to American”( tức là: I forgot how to act like an American) hoặc”how do I piano” (how do I use a piano).  Bạn phải tìm cách đoán ý của người viết, và nói thật nhiêu khi không dễ đoán lắm.

Câu này ở đây có ý là “I can’t deal with people today”.

Đã trả lời vào 30/05/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.