“Who’s up?” vs “who’s in?”

Đã trả lời

Chào các bạn,

Mình băn khoăn không biết nên dùng các cụm từ “who’s up”, “who’s in” như thế nào? Có gì khác nhau giữa chúng?

Ngoài ra, mình nghĩ là mình đã từng nghe nói đến cụm từ tương tự với “down”. Có ai gợi ý giúp mình được không?

Bình luận
Chấp nhận

“Who’s up” thì phải dùng với giới từ khác (thường là for), trong khi “who’s in” thì không cần.
– Who’s up for a beer?
– I have ordered some more cups of beer. Who’s up for that?
(Thường dùng who’s up for something sẽ diễn tả được tốt hơn)
– Let’s go to NYC, who’s in?

Về cụm từ với “down”, bạn có thể dùng “who’s down with (doing x or y)?” hoặc “I’m down with that”. Có điều bạn nên lưu ý đây không phải là tiếng Anh chính quy.

Đã trả lời vào 20/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.