Unacademic vs nonacademic?

Đã trả lời

Em thấy cả hai đều có nghĩa là “not academic”, vậy thì sự khác nhau giữa “unacademic” và “nonacademic” là gì hả các bác?

Bình luận
Chấp nhận

Non-academic được hiểu là không liên quan đến học hành. Ví dụ, “non-academic experience” là nói đến kinh nghiệm bạn thu được ngoài trường học.
Unacademic được hiểu là không phù hợp với các tiêu chuẩn học thuật. Ví dụ, “Contemporary subjects were not in themselves taboo, but Manet’s moody treatment, his indistinct outlines and background – in short, his unacademic approach – offended the public eye.”

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.