Từ vựng với nghĩa “đùa nghịch với tóc của ai đó”

Đã trả lời

Ví dụ: Her head was in his lap, and he was playing with her hair.

Cho mình hỏi có động từ nào dùng với nghĩa  tường đương cụm “playing with her hair”, kiểu như nghịch tóc cô ấy nhẹ nhàng…

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng động từ “to caress”, từ này có thể giúp bạn truyền tải cảm xúc tốt hơn với ý nghĩa đùa nghịch tóc cô ấy với tất cả sự yêu thương.

Her head was in his lap, and he was caressing her hair.

Định nghĩa cho từ caress: to touch someone gently in a way that shows you love them.

Đã trả lời vào 15/11/2015
Bình luận

Từ fondle với nghĩa: to handle, stroke or touch lovingly

Đã trả lời vào 15/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.