Từ vựng nào có nghĩa là “harmful to learning”?

Đã trả lời

Cái gì đó gây hại đến sản phẩm/đồ vật thì là counterproductive.

Vậy dùng từ nào để nói đến cụm “something harmful to your learning process”?

Ví dụ như được dạy về một điều gì đó sai, vì vậy sau đó bạn sẽ phải gạt bỏ những kiến thức mà bạn cho là đúng và phải học lại một lần nữa.

Một ví dụ khác, có một vài quyển sách có một số lỗi về đánh vần từ, sẽ làm trẻ nhỏ học theo và mặc định nó là đúng. Cho đến khi gặp phải vấn đề gì đó mới phát hiện ra là sai.

Bình luận

Từ misleading thì sao ạ? 

 

Đã trả lời vào 25/02/2016
Bình luận

Theo mình thì Counterproductive không có nghĩa là gây hại cho sản phẩm gì đó mà nó mang nghĩa là “ngược lại với mong đợi”.

Đã trả lời vào 25/02/2016
Bình luận
Chấp nhận

Mình thường dùng negative training .

Những trường hợp dạy không chú trọng, không có những nghiên cứu trước khi dạy dễ dẫn đến những hiểu làm, làm người học có kiến thức sai lệch.

Đã trả lời vào 25/02/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.