Từ trái nghĩa với “online course”?

Đã trả lời

Mình đang tìm từ hoặc cụm từ thông dụng nhất có nghĩa trái ngược với từ “online course”. Khi một khóa học không học online trên mạng, mà trong 1 lớp học hoặc ở một nơi nào đó với những người học tương tác trực tiếp tại cùng 1 nơi chứ không phải qua máy tính, thì dùng từ nào là tốt nhất hả các bạn?

Vì mình đang dịch một số từ dùng trong tin nhắn và nhãn hiệu trên trang web học trực tuyến của công ty nên mình cần tìm từ thích hợp để miêu tả khóa học trực tiếp trong lớp học chứ không phải online.

Ai biết trả lời giùm mình nha. Many thanks

Bình luận
Chấp nhận

Theo mình thì có một số cách nói sau, nhưng mình không chắc cái nào là thông dụng nhất:

  1. In-person class/course
  2. On-campus class/course
  3. Traditional class/course
  4. Offline class/course
  5. In-class course

Mình thấy cái thứ 4 nghe có nghĩa trái ngược nhất, nhưng hơi điêu. Mình thường hay dùng 2 nhất, nhưng nếu lớp học không tổ chức tại campus thì mình ưu tiên 1.

Đã trả lời vào 20/08/2017
Bình luận

Thông thường, face-to-face classes là cụm từ sử dụng cho các lớp học trực tiếp.

Các từ khác mà tớ từng dùng là: resident, on-campus, classroom, hoặc traditional. Các từ này được dùng như tính từ trong các cụm: resident sections, on-campus classes, classroom environment, traditional courses, …

Một thuật ngữ khác được dùng trong giáo dục hiện nay là  blended learning. Nó dùng để chỉ các khóa học trực tiếp nhưng có sử dụng các công cụ online để bổ trợ

 

Đã trả lời vào 20/08/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.