Sử dụng “if” và “whether”

Đã trả lời

Em thấy hình như là “if” và “whether” hoàn toàn tương đương và dùng lẫn nhau trong 100% các trường hợp được phải không các bác?

Bình luận
Chấp nhận

Nói chung thì “if” và “whether” có thể dùng thay thế lẫn nhau. Tuy nhiên, trong 1 số trường hợp nhất định, chúng sẽ diễn tả các ý khác nhau. Ví dụ:

I don’t know whether I should arrive on Friday or Saturday

I don’t know if I should arrive on Friday or Saturday

Câu đầu ám chỉ rằng “tôi” sẽ tới, nhưng “tôi” chưa biết khi nào. Câu thứ hai thì có thể có khả năng là “tôi” sẽ không đến nữa.

 

Đã trả lời vào 13/10/2015
Bình luận

Thực ra thì “if” được dùng với mệnh đề có điều kiện và “whether” được dùng khi bạn muốn diễn tả rằng có 2 khả năng có thể xảy ra.

 

Đã trả lời vào 13/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.