Sự khác nhau giữa “resultant” và “resulting”?

Đã trả lời

Em có gặp trường hợp một người nói về thảm họa ở FUKUSHIMA như sau: the Fukushima nuclear plant suffered a disaster after a powerful earthquake and a “resultant tsunami”.

Thông thường em hay dùng là “resulting tsunami”.

Em tra từ điển thì thấy cả 2 từ đều là tính từ, nhưng em không hiểu sự khác nhau giữa chúng là gì?
Mọi người giúp em với ạ???

Bình luận
Chấp nhận

Hai từ có cùng nghĩa khi là tính từ.

Bạn có thể tham khảo bảng bên dưới để xem 2 từ này được dùng phổ biến như thế nào.

|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Corpus | Freq. of "resultant" | Freq. of "resulting"|
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
|Corpus of Contemporary American English| 939 | 5135 |
|British National Corpus | 426 | 1357 |
|Corpus of Canada English | 180 | 882 |
|Time Magazine Corpus | 161 | 955 |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|

 

Đã trả lời vào 24/02/2016
Bình luận

Theo mình thì 2 từ trên có nghĩa tương đương nhau. “Resultant” nghe có vẻ thiên về kỹ thuật, và minh cũng không thấy nó nhiều trong những trường hợp phi toán học.

Đã trả lời vào 24/02/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.