Sự khác nhau giữa “practical” và “practicable”?

Em thường dùng cả “practical” và “practicable”, dùng trong trường hợp xã giao thông thường và làm việc, nhưng em muốn hỏi lại các dùng cho chính xác.

Ví dụ như sau:
This is a practical solution.

The solution is practicable.

Có vẻ như nó không được chính xác lắm khi nói là “practicable solution” nhưng vẫn đúng khi dùng là “The solution is practical”.

Câu hỏi của em là: Sự khác nhau giữa “practical” và “practicable” là gì???

Bình luận
Chấp nhận

“Practicable” cơ bản có nghĩa là có khả năng hoàn thành cái gì đó, có thể sử dụng trong tập luyện. “Practical” thường được đề cập đến giá trị của một hành động nào đó, nhưng có thể là viêc không thực hiện được.
Ví dụ: Bạn là bác sĩ trên một con tàu, và tất cả những đứa trẻ trong nhà trẻ đều nhiễm virus Ebola. Giải pháp thiết thực nhất là đưa tất cả những người nhiễm bệnh vào một chỗ, cách ly và để họ tự sinh tự diệt. Vì nếu đưa bọn trẻ ra ngoài kết quả sẽ là hàng trăm người khác thiệt mạng. Tuy nhiên, nó sẽ khoogn thể thực hiện được khi mà bố mẹ bọn trẻ sẽ không đồng ý và sẽ làm mọi cách để giải cứu bọn trẻ. Vì vậy, “practicable isn’t always practical”. (giống với từ dilemma: một việc bạn nên làm nhưng không thể hoặc khó quyết định được có nên làm hay không?)
Trong khi trong trường hợp này thì những điều có thể thực hiện được chưa chắc đã thực hiện được.

Đã trả lời vào 14/11/2015
Bình luận

Mình nghĩ “practicable” là việc gì đó bạn có thể hoàn thành được nhưng chung chung, điều mà bạn có thể đưa vào thành hành động thực tế.

“Practical” là tính từ định nghĩa một việc gì đó có ích hoặc có thể hoàn thành hay thực hiện được.

Dưới đây là định nghĩa của 2 từ:
Practicable: Khả năng có thể thực hiện được, có thể vượt qua, con đường hiện thực….

Practical: Có khả năng biến đổi trở thành hữu ích, thực tế. Ví dụ: Biến đổi cái gì đó từ ý tưởng thành thực tế.

Đã trả lời vào 14/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.