Sự khác nhau giữa “homemade” và “handmade”

Đã trả lời

Sự khác nhau giữa “homemade” và “handmade” là gì ạ?? Em nghe rất nhiều người dùng 2 từ này.
Em có thể dùng “handmade” khi nói về đồ ăn không?

Bình luận
Chấp nhận

“Handmade” được định nghĩa như sau:

Làm bằng tay, không phải bằng máy, và thường dùng cho mặt hàng đắt tiền, chất lượng cao.

Nó được sử dụng rất rộng rãi cho những mặt hàng “chất lượng cao” so sánh với những hàng được làm bằng “máy”.

Nếu bạn dùng google tìm kiếm cho cụm từ  “homemade food” bạn sẽ có 875,000 lượt bài gấp 6 lần so với “handmade food” (150,000).

Nếu bạn dùng “handmade” cho đồ ăn làm tại nhà, nó có thể không truyền tải được thông điệp “cá nhân”bạn làm tại “nhà”, “handmade” đôi khi cũng được các nhà hàng dùng để quảng cáo những đồ ăn có chất lượng cao của họ.

Tốt hơn bạn nên dùng “homemade” hơn là dùng “handmade” cho đồ ăn làm tại nhà bạn.

Và dĩ nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại, ngữ cảnh luôn là cái không thể thiếu khi xác định nghĩa, cách sử dụng và cách dịch.

Đã trả lời vào 08/11/2015
Bình luận

“Homemade” sử dụng với những thứ đồ được làm tại nhà bằng “tay” hay bằng “máy” (ví dụ: khi ai đó tự may quần áo tại nhà).

“Handmade” được sử dụng cho những thứ được làm bởi bàn tay con người. Nó có thể không phải tại nhà, có thể tại nhà máy (ví dụ: một vài chiếc ô tô đắt tiền có thể có nội thất được làm bằng tay).

Sử dụng từ “homemade” cho đồ ăn hay hơn là dùng “handmade” (vì cơ bản thì để làm được thức ăn thì bạn cần dùng tay nhưng cũng cần máy móc hỗ trợ).

Đã trả lời vào 08/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.