Sự khác nhau giữa “either” và “neither”?

Đã trả lời

Sự khác nhau giữa either và neither là gì???
Có thể cho em vài ví dụ cụ thể được không? Em cảm ơn ạ.

Bình luận
Chấp nhận

Either có nghĩa là 1 trong 2 đều được, trong khi neither nghĩa là không cái nào cả.

Ví dụ:

John: Would you like something to drink?
Jane: Either Coke or Pepsi would be fine.
Ở đây, John có thể lấy cho Jane loại nào cũng được (Coke hay Pepsi). Thông thường, either không bao gồm cả 2 lựa chọn (tức là John chỉ lấy 1 trong 2 thứ, mà không nên lấy cả 2).

Với đoạn hội thoại thứ 2 như sau:

John: Would you like coffee or tea?
Jane: Neither, thanks.
ở đây, Jane không muốn bất cứ đồ uống nào trong 2 lựa chọn John đưa ra (cô ấy không muốn cafe, cũng không muốn uống trà).

Cả either và neither chỉ nên sử dụng khi có 2 lựa chọn. nếu số lựa chọn là 3 hoặc nhiều hơn, thì nên dùng any hoặc none.

Đã trả lời vào 25/01/2016
Bình luận

Neither: Không cái nào.

Either: Bất cứ cái nào.

For example:

Would you like a Pepsi or a Coke?
Khi bạn trả lời với “either”, có nghĩa loại nào trong 2 đều được.
Nếu bạn trả lời với “neither”, có nghĩa là bạn không muốn bất cứ loại nước nào trong 2.

Đã trả lời vào 25/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.