sự khác biệt giữa would you like…? và Do you like….?

mong moi nguoi giup do.

 

Bình luận

Khi hỏi 1 người “Do you like ABCXYZ?” tức là hỏi về sở thích (xem người đó có thích ABCXYZ không), còn “would you like XYZABC” là để “mời  người đó XYZABC”

Đây là ví dụ để bạn hiểu và nhớ rõ sự khác biệt hơn:

A: Do you like candy? = Bạn có thích kẹo không? (A chưa chắc đã có kẹo trong tay, chỉ đơn giản là hỏi B nghĩ thế nào về kẹo) 

B: No, I hate candy. = Không, tôi ghét kẹo.

Và:

A: Would you like some candy? = Bạn có muốn ăn kẹo không? (A đang có kẹo và muốn mời B ăn)

B: No thanks. = Không, cảm ơn. (hiện tại B chưa muốn ăn kẹo, chứ chưa chắc đã ghét kẹo. Hơn nữa, vì đây là lời mời, nên theo phép lịch sự B đã cảm ơn)

Đã trả lời vào 29/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.