Sự khác biệt giữa “as” và”because”?

Có ai biết sự khác nhau giữa as và because không? trong 2 câu dưới đây thì câu nào đúng?

  • He stayed home from work as he was sick?
  • He stayed home form work because he was sick?

Hay cả 2 câu đều đúng?

Bình luận
Chấp nhận

As thường được dùng với nghĩa như because, nhưng as cũng được dùng khi có 2 sự kiện xảy ra vào cùng 1 thời điểm.

Trong câu “I must stop now as I have to go out.” as có nghĩa là bởi vì, nhưng trong câu “She watched him as the train passed close to his house.”, as không có nghĩa giống because.

Trong ví dụ của bạn, cả 2 câu đều đúng

Đã trả lời vào 30/10/2016
Bình luận

Trong một số trường hợp: as, since và because đều có thể dùng được, như trong ví dụ của bạn: “I must stop now as I have to go out”.

Tuy nhiên, mình thấy là hầu hết người bản ngữ ít dùng “He stayed home from work as he was sick”, họ hay dùng “He stayed home from work since he was sick” hoặc “He stayed home from work because he was sick”.

Đã trả lời vào 30/10/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.