Khi dc hỏi “what kind of exercise do you do ?” Thì phải trả lời sao ạ? Khi dc hỏi “what kind of exercise do you do ?” Thì phải trả lời sao ạ?

Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.