Sách ngữ pháp tiếng Anh

Sách ngữ pháp tiếng Anh mọi người nghĩ nên dùng cuốn nào nếu tác giả là người VN ( gửi cho mình link cuốn sách đó được không?) và nếu là sách dịch thì nên dùng cuốn nào? THanks

Bình luận

Sách của tác giả người VN thì mình không rõ lắm, sách nước ngoài (đã dịch) thì bạn có thể tham khảo 136 Đề Mục Ngữ Pháp Tiếng Anh, của tác giả Raymond Murphy. Rất đầy đủ và khá dễ hiểu. 

https://vi.scribd.com/document/266588025/136-%C4%91%E1%BB%81-m%E1%BB%A5c-ng%E1%BB%AF-phap-ti%E1%BA%BFng-anh-trinh-%C4%91%E1%BB%99-trung-c%E1%BA%A5p-Raymond-Murphy

 

Đã trả lời vào 14/06/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.