Quy tắc dùng “in” và “on” đối với phương tiện giao thông

Đã trả lời

Mình vẫn chưa nắm được cách dùng “in” và “on” đối với phương tiện giao thông. Ví dụ, tại sao lại “in a car, van,…” mà “bus, motorcycle,…” lại là “on”

Liệu có quy tắc chung nào cho dễ nhớ không hay buộc phải học thuộc hết?

 

Bình luận
Chấp nhận

Bạn muốn có đáp án đúng cho mọi trường hợp thì buộc phải học thuộc thôi, quy tắc thì chỉ giúp bạn giải quyết được khoảng 90% các trường hợp.

Nếu phương tiện đó không có ngăn/khoang bao bọc lấy bạn và bạn không thể ngồi/đứng “in” nó, thì bạn dùng “on”. Ví dụ: on a bicycle, on a motorcycle, on a skateboard… Kể cả nếu phương tiện đó bao lấy bạn 1 phần thôi, như là xe mui trần chẳng hạn, thì vẫn dùng “in.”

Nếu phương tiện đó đủ rộng để bạn có thể di chuyển trên nó, thì bạn cũng dùng “on” (ví dụ: bus, train, large boat, passenger plane,… tất cả những gì có lối đi cho bạn di chuyển trên nó)

Ngoài các trường hợp trên thì hầu hết bạn đều dùng “in.”

Ví dụ, bạn dùng “in a speedboat” và “on a cruise ship” vì dù cả 2 đều có khoang và bạn ở bên trong, nhưng speedboat thì chỉ đủ nhỏ để bạn thay đổi chỗ ngồi chứ không đủ lớn để bạn di chuyển tự do trên nó.

Một ví dụ nằm ngoài 90% nói trên là “van”, mặc dù nó đủ lớn để bạn di chuyển tự do trên nó, nhưng bạn vẫn phải dùng “in a van.”

Đã trả lời vào 16/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.