Problem (with) doing something

Đã trả lời

Khi muốn nói là “tôi gặp khó khăn với việc gì đó” thì nói thế nào là đúng ạ?

I’m having a problem with saying this correctly.

I’m having a problem saying this correctly.

Một ví dụ khác nữa như sau:

There is a problem with sending this form.

There is a problem sending this form.

Bình luận
Chấp nhận

Theo mình thì cả 2 đều đúng và đều dùng được.
Tuy nhiên dùng “with” thì tổng quát hơn.

Ví dụ:
There is a problem sending this form.
–> Trường hợp này muốn ám chỉ cụ thể vào một lý do nào đó nhất định làm bạn không gửi đc thư.

Trong khi:
There is a problem with sending this form.
–> Dùng with thì tổng quát hơn. Chỉ ra có thể có nhiều, hoặc bao quát tất cả nhiều lý do dẫn đến việc ko gửi đc thư.

Đã trả lời vào 03/07/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.