Past Perfect -Câu nào đúng ngữ pháp?

Đã trả lời

Câu nào trong những câu dưới đúng ngữ pháp??

1. The meeting had gone on for hours and finished ten minutes ago when the partners left.
2. The meeting had gone on for hours and had finished ten minutes ago when the partners left.
3. The meeting had gone on for hours and had finished ten minutes ago when the partners had left.
Cảm ơn cả nhà!

Bình luận
Chấp nhận

Chúng ta sử dụng past perfect cho hành động đã xảy ra trước một hành động nào đó khác trong quá khứ. “The meeting had gone on for hours”; hành động trong quá khứ này rõ ràng là xảy ra sau hành động ‘leave’. Câu thứ 2 và 3 rõ ràng về logic là sai nếu bạn nghĩ đến tính lần lượt của từng hành động.
Past<———X—————————XX————-Now—–>Future

had gone on                            left / finished

‘…finished ten minutes ago when the partners left’.

Đã trả lời vào 13/12/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.