Ngữ pháp của ‘It would have been better if’

Đã trả lời

Em đang băn khoăn không biết cách dùng của nó thế nào?

Có 2 ví dụ như sau:
It would have been better if government banned the production of firecrackers
It would have been better if government had banned the production of firecrackers.

Câu nào ở trên đúng, tại sao ạ?

Thanks.

Bình luận
Chấp nhận

Mệnh đề đọc lập: It would have been better… đề cập đến một thời gian trong quá khứ khi mà mệnh đề điều kiện không phải là thực.

Để đánh dấu sự thật là điều kiện đó trái với thực tế, các thì trong trường hợp này được đẩy về quá khứ.  Thì quá khứ sẽ thành quá khứ hoàn thành.

It would have been better if the Donner Party had brought more rations along back in 1846.

Nếu bạn muốn đề cập đến điều kiện mà xảy ra ở hiện tại, thì bạn có thể dùng:

It would be better…

và các thì trong trường hợp này cũng được đẩy lùi về quá khứ.

It would be better if cigarette manufacturers stopped marketing to children in the Pacific Rim.

Đã trả lời vào 12/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.