Nghĩa và cách dùng “ain’t”

Đã trả lời

Thỉnh thoảng tớ bắt gặp từ ain’t, nhưng tớ thực sự không biết nên dịch thế nào cho đúng.

Vậy có cao nhân nào biết nghĩa của ain’t là gì không? nếu tớ muốn dùng từ đó thì nên dùng trong ngữ cảnh như thế nào?

Bình luận
Chấp nhận

Ain’t là dạng phủ định trong thì hiện tại của động từ to be và được dùng cho mọi ngôi và số

I ain't      we ain't
you ain't     you ain't
he/she/it ain't  they ain't

 

Đây là hình thức rút gọn của not và 3 động từ sau:

am not  ⊲  a’n’t ) 
are not  ⊲  a’n’t ) 
is not  ⊲  i’n’t ) ⊲ e’n’t/ha’n’t ⊲ ain’t/hain't 
have not ⊲ ha’n’t ) 
has not  ⊲ ha’n’t )

 

Ain’t được dùng như be not : trong cấu trúc tiếp diễn, trong bị động, have not dùng cho trợ động từ, các câu trúc hoàn thành

Ain’t không phải là slang nhưng là lối nói phổ biến. Nếu tìm hiểu bạn sẽ biết nó rất phổ biến trong các vở kịch và tiểu thuyết tại thế kỉ 18 và 19.

Tuy nhiên, sau đó, người ta bắt đầu chỉ trích cách dùng từ này. Vì vậy, ain’t không còn được dùng trong các văn bản trang trọng mà chỉ được dùng trong văn nói.

 

Đã trả lời vào 09/11/2016

cảm ơn bạn đã giải thích

vào 03/09/2020.
Bình luận

Ain’t là dạng phủ định của be hoặc have,:

I ain't no tractor. = I am not a tractor.

I ain't got no tractor. = I haven't got any tractor.

Với isn’t cũng thế:

Ain't no tractor here. = There isn't any tractor here.

 

Đã trả lời vào 09/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.