Nghĩa của từ ‘sesquiannual’?

Đã trả lời

Mình thấy cái ảnh này trên mạng:

Nghĩa của từ 'sesquiannual'?

Sau đó, mình đã lên Google để tìm nghĩa của từ ‘sesquianual’. Một số trang nói nó ‘’happens every one and a half years’ – 18 tháng 1 lần, một số trang khác lại nói nó ‘happens one and a half times a year – tức 8 tháng 1 lần. CÓ cao nhân nào biết nghĩ chính xác của từ này không ạ?

Bình luận
Chấp nhận

Một cuộc họp SESQUIANNUAL là cuộc họp diễn ra ‘happens one and a half times a year’, tức là 3 lần trong 2 năm, tương đương với 8 tháng mỗi lần. Từ này bắt nguồn từ tiền tố Latin “sesqui-“với nghĩa “one and a half times” và từ “annual”, nghĩa là “happening once every year”.

Bạn đừng để bị nhầm với SESQUIENNIAL, nghĩa là ‘’happens every one and a half years’ – tức 18 tháng.

Đây là trường hợp mở rộng của “biannual” – nghĩa “twice a year” – 2 lần một năm, và “biennial”, nghĩa là “once every two years” – hai năm một lần

Đã trả lời vào 22/04/2017
Bình luận

‘Sesqui’ nghĩa là “one and a half” (một và một nửa ),  ‘annual’ nghĩa là “yearly” ( hàng năm ). Nhưng nếu cuộc họp được tổ chức ( trung bình ) 8 tháng một lần. thì sẽ có 2 cuộc họp diễn ra trong 1 năm, trái với nghĩa của từ ‘sesquiannual’

Do đó, bạn cần tổ chức 1 cuộc họp và nửa cuộc họp trong 1 năm, nửa còn lại họp vào năm sau thì mới đúng nghĩa =))))))))))

 

Đã trả lời vào 22/04/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.