Nghĩa của từ college trong “Electoral College”

Đã trả lời

Mỗi khi nhắc đến college, tớ sẽ nghĩ ngay đến trường học hoặc trường đại học. Nhưng trong cụm từ “Electoral College” thì college ở đây có nghĩa là gì vậy?

 

Bình luận
Chấp nhận

Theo nghĩa đen, “college” là một nhóm người được chọn để tạo ra một tổ chức – cùng 1 thuật ngữ Latin với with và choose đứng sau “colleague”. Do vậy, ta có “college” của của cử tri, những người được chọn để trở thành cử tri. Trong nhà thờ La Mã, có “college” của các hồng y, những người được chọn làm giám mục dòng thứ nhất. Ở Anh có Royal “College” of Physicians, những người được chọn để trở thành thành viên của cơ quan điều hành về y khoa của chính phủ.

Do sự gia tăng của các trường đại học tại Oxford và Cambridge, “college” là những người được chọn để lấy bằng đại học, nên từ “college” mang nghĩa là trường đại học

Đã trả lời vào 21/04/2017
Bình luận

Nghĩa đầu tiên ( sớm nhất ) của từ College trong từ điển Oxford English Dictionary là:

“1. An organized society of persons performing certain common functions and possessing special rights and privileges; a body of colleagues, a guild, fellowship, association”.

( Một tổ chức xã hội của những người có những chức năng nhất định và sở hữu các đặc quyền, một nhóm đồng nghiệp, đoàn thể, đoàn hội, tổ chức ).

Nghĩa này hiện đã lỗi thời trừ 1 số trường hợp đặc biệt. vd: College of Cardinals (tổ chức  Hồng y – những người bầu giáo hoàng) và Electoral College ( đoàn cử tri ) tại Mỹ. CÒn lại mọi người đều nghĩ đến nghĩa về trường đại học

Đã trả lời vào 21/04/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.