Nghĩa của “step on the brakes” trong ngữ cảnh này?

Đã trả lời

Theo như trang này, nó có nghĩa tương đương với STOP, nhưng tớ chẳng hiểu nó dừng cái gì?

Raising that target to 3 or even 4 percent as some economists have suggested would shift the outlook of firms in particular, allowing them to charge more for goods and pay more for labor without the fear that a central bank would step on the brakes.”

Bình luận
Chấp nhận

Cục dự trữ liên bang Mĩ (FED) có trách nhiệm duy trì lạm phát trong một khoảng nhất định. Khi các hoạt động kinh tế tăng lên, nguy cơ lạm phát cũng tăng. Bằng cách giảm tốc nền kinh tế, nguy cơ lạm phát sẽ giảm xuống

Một trong những cách để FED giảm tốc nền kinh tế là tăng lãi suất ( step on the brakes )

Điều mà đoạn trên muốn nói là nếu chính sách của FED nhắm đến lãi suất đủ cao để đáp ứng tăng trưởng kinh tế, các doanh nghiệp sẽ không cần lo lắng FED tăng lãi ( step on the brakes) để giảm tốc kinh tế.

Điều này rất quan trọng vì các doanh nghiệp cần biết chắc chắn để có kế hoạch cho tương lai

Đã trả lời vào 27/06/2017
Bình luận

Câu này có nghĩa là ngân hàng sẽ slow them down hoặc stop that from occuring

Với Them tức là người hoặc bên đối tác mà ngân hàng cần khiến chậm lại.

That là hành động gây ra bởi người hoặc bên đối tác mà cần làm chậm lại hoặc dừng hẳn

 

Đã trả lời vào 27/06/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.