Làm thế nào để tránh lỗi chính tả “receive” thành “recieve”?

Đã trả lời

Tớ thường bị viết sai chính tả những từ như receive ( thành recieve) và achieve ( thành “acheive”)

Cũng may nhờ có chế độ sửa lỗi chính tả tự động nên cuối cùng vẫn không bị sai.

Có ai biết cách nào dễ để nhớ khi nào nên để “I” trước “e” ( như trong believe, relief,..) và khi nào nên để “i” sau “e” ( receive, receipt, deceit,….)

Bình luận
Chấp nhận

Cách dễ nhớ nhất là học theo câu sau: “i trước e, trừ trường hợp sau c hoặc phát âm như “a”, vd neighbor và weigh”

Tất nhiên là vẫn có trường hợp ngoại lệ, tiêu biểu như either, neither, inveigle, seize. Rất tiếc là không có quy luật để xác định ngoại lệ trong trường hợp nào và tại sao, mặc dù các từ trên đều có âm “e” dài.

Đã trả lời vào 28/04/2017
Bình luận

Có thể bạn không muốn nghe điều này nhưng cách tốt nhất là thực hành thật nhiều

Và kiểm tra chính tả cẩn thận bạn nhé

Đã trả lời vào 28/04/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.