Làm thế nào để tránh lặp từ trong đoạn văn sau?

Có anh chị nào giúp em viết lại đoạn văn sau được không ạ? Em không muốn dùng từ principle lặp quá nhiều, nhưng cũng không muốn thay đổi bằng cách lược bớt từ principle vì sợ làm mất đi ý nghĩa cũng như độ quen thuộc của tên các nguyên lý này:

“UI design principles focus on improving the quality of user interface design. Some of these principles include:

 • Structure principle
 • Simplicity principle
 • Visibility principle
 • Tolerance principle
 • Feedback principle
 • Reusability principle”

 

Bình luận

Mình sẽ viết như sau:

UI design principles focus on improving the quality of user interface design.

The list of some of the principles  hoặc là The principles of

 • Structure
 • Simplicity
 • Visibility
 • Tolerance
 • Feedback
 • Reusability
Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.