Làm thế nào để dùng “any of”?

Đã trả lời

Mình dùng “any of” trong 2 câu dưới đây có đúng không các bạn?

Any of its members are admitted.

Any of its members is admitted.

Bình luận
Chấp nhận

Ban đầu mình nghĩ câu sau là đúng:

Any of its members are admitted.

Lý do là “members” ở dạng số nhiều, do đó “any” là số nhiều. vì cho dù chỉ có một chủ ngữ hay không có chủ ngữ , trong số những “members” này, cuối cùng, “ bất kì ai trong số họ” sẽ được chấp thuận nên câu đó đang đề cập đến số nhiều của chủ ngữ.

Nhưng nếu chỉ có một thành viên thì sao>

Mình đã thử google và hóa ra đó là vấn đề ngữ pháp như sa:

“ Any of có thể được theo sau bởi 1 động từ ở dạng số ít hoặc số nhiều: “If any of your friends want/wants to come, they are welcome.” ( số nhiều được dùng nhiều hơn hiện nay, số ít mang tính trang trọng hơn )”

 

“Khi any of được theo sau bởi 1 danh từ đếm được số nhiều, động từ có thể đươc chia ở cả dạng số ít hoặc số nhiều, nhưng dạng số ít được dùng nhiều hơn trong các văn bản trang trọng “If any of your friends is/are interested, let me know.””

Đã trả lời vào 18/07/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.