Làm thế nào để chỉ ra sự khác nhau giữa “who” và “whom”?

Chuyện là tớ bị hỏi rất nhiều lần về sự khác nhau giữa “who” và “whom” rồi. thực ra thì tớ biết sự khác biệt đó, nhưng không biết phải giải thích ra làm sao. Có ai biết cách giải thích dễ hiểu cho những người ở trình độ cơ bản không?

Bình luận
Chấp nhận

Theo truyền thống, who và whom được phân biệt theo kiểu: who dùng cho chủ ngữ, whom dùng cho tân ngữ. Nhưng sự phân biệt này đã gây ra 1 số mâu thuẫn, thậm chí khiến 1 số tác giả nổi tiếng như William Shakespeare, Daniel Defoe cũng bị nhầm lẫn.

Tuy nhiên, với những người học tiếng Anh giao tiếp hiện đại thì không cần phải phân biệt 2 từ đó. Who ( bắt nguồn từ whoever) có thể dùng trong mọi trường hợp.

Ví dụ, who có thể dùng cho cả chủ ngữ và tân ngữ ( câu nghi vấn):

Whosubject of “[i]s”‘s there?

They sacked whoobject of “sacked”?

Whoobject of “to” will the task be assigned to?

Tương tự với mệnh đề quan hệ:

Give it to anyone who asks for it.

Give it to the employee who it’s assigned to.

 

 

Whom vẫn được dùng khi nó theo ngay sau giới từ. nhưng cấu trúc kiểu đó không thông dụng trong tiếng Anh giao tiếp, vì dạng đó chỉ dùng trong các bản đăng kí mang tính  trang trọng

Từ “whomever” về cơ bản là không được dùng nữa,  whoever thì được dùng ngay sau 1 giới từ

Give it to whoeverobject of “to”, subject of “asks” asks for it.

Give it to whoeverobject of “to”, object of “picks” the computer picks.

Đã trả lời vào 07/11/2016
Bình luận

Đây là cách nhớ đơn giản đây:

  • Dùng who tại nơi có he
  • Dùng whom tại nơi có him
  • Dùng whose tại nơi có his

 

Đã trả lời vào 07/11/2016
Bình luận

Một thời gian dài trước đó, tiếng Anh sử dụng noun cases. Về cơ bản, đó là các trường hợp mà các quy tắc có thể thay đổi danh từ.

Khi 1 danh từ đóng vai trò chính trong câu, nó được sử dụng trong  1 nominative case ( trường hợp chỉ định)

Tuy nhiên, nếu 1 danhh từ là tân ngữ của hành động nào đó thì sẽ sử dụng các trường hợp khác
VD:

My brother is a doctor – ở đây, “brother” là chủ ngữ đầu tiên, nên đây là nominative case
I give an apple to my brother – ở đây, “brother” brother không phải là yếu tố chính nên sử dụng trường hợp khác

I see my brother – ở đây, “brother” là tân ngữ trực tiếp của hành động, do đó danh từ này đang trong objective case.

 

Do đó, câu trả lời cho câu hỏi của bạn là:

Who được dùng khi bạn nói về chủ ngữ:

Who broke the window?

Whom được dùng khi nói về tân ngữ của một hành động nhất định:

With whom are you going to a school?

 

Đã trả lời vào 09/11/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.