Không có ý định chơi chữ?

Đã trả lời

Mỗi khi mình đọc 1 đoạn tiếng Anh mà có chơi chữ trong đó, mình nhận thấy sẽ luôn có phần giải thích xem đây có phải là chơi chữ có mục đích không.

Thực sự thì mình thấy rất khó hiểu ấy. Mình nghĩ  nếu người viết không muốn chơi chữ thì sao lại viết thế, xong lại thêm 1 câu đằng sau là không có ý định chơi chữ.

Có ai biết tại sao không? Giải thích hộ mình với

Bình luận
Chấp nhận

Thực ra thì không cần thiết phải giải thích xem đây là chơi chữ có ẩn ý hay không. Khi một người viết  “pun not intended” (chơi chữ không nhằm mục đích gì), ý của họ sẽ đại loại là như sau:

“ Vì đây là một chủ đề nghiêm túc, tôi muốn nói rõ rằng tôi không cố ý nói đùa về nó, bởi vì đó là một hành vi không đúng đắn. tuy nhiên, tôi muốn bạn biết rằng tôi là người có khiêu hài hước nên tôi đã chơi chữ, mặc dù thực sự tôi không có ẩn ý gì”

Còn khi một người viết “pun very much intended”, ý của họ là như sau:

“ Tôi là người có khiếu hài hước đủ để chơi chữ, và tôi muốn đảm bảo rằng bạn nhận ra điều đó. Tôi đã cố ý chơi chữ chứ không phải vô tình”

Những trường hợp còn lại là do người viết cứ chơi chữ một cách vô tội vạ thôi

 

Đã trả lời vào 12/12/2016

Tớ chỉ muốn bổ sung thêm chút thôi: nhiều khi “pun not intended”là một cách nói mỉa mai khi đó là sự chơi chữ có chủ đích. Điều này thường xảy ra khi sự chơi chữ ở đây không phù hợp hoặc không chính xác về mặt chính trị, đây là một cách nói khác của “Oops, did I just say that?”, trong khi thực tế là họ cố ý nói như thế

vào 12/12/2016.
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.