Khi nào thì viết số bằng chữ và khi nào thì dùng chữ số?

Đã trả lời

Mình nghĩ mình nghe thấy ở đâu đó có luật như sau: “với số đến 12 thì nên viết chữ ra, còn số lớn hơn thì viết bằng số”. Thực sự thì mình không nhớ rõ lắm.
Có ai biết về vụ này không nhỉ? Giúp mình giải thích với.
Thank you.

Bình luận
Chấp nhận

Những số nhỏ và giá trị ước lượng thì viết bằng chữ.

Một số ngoại lệ như sau:
– Ngày viết bằng số như trong: 8 January 2012
– Viết bằng số cho số trang: dòng 23 trang 4; Phần 11
– Khối lượng, khoảng cách, hoặc những giá trị khác về số lượng như: 15 km; 6 feet; 3 tấn, 10 độ… (chữ cũng có thể dùng chứ không bắt buộc PHẢI là số).

Một số ngoại lệ dùng chữ:
– Khi giá trị gần đúng: seventy-five million
– Đứng đầu câu: Two hundred fifty visitors …

Trên thực tế, sử dụng như thế nào còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác như nội dung,m ngữ cảnh…

Đã trả lời vào 30/01/2016
Bình luận

Theo mình có thể lưu ý cách dùng như sau:
– Số nhỏ thì viết ra (đến 12).
– Không mở đầu câu bằng chữ số –>> viết bằng chữ nếu số đứng đầu câu.
– Thế kỷ và thập kỷ nên viết ra chữ.
– Nếu số được làm tròn, ước lượng thì viết bằng chữ.
Theo mình cơ bản là vậy.

Đã trả lời vào 28/01/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.