Khi nào thì dùng “what”, “which”?

Đã trả lời

Mình không rõ lắm về mặt ngữ pháp, khi nào thì dùng “what”, khi nào thì dùng “which”? Liệu có quy tắc nào để phân biệt không hả các bạn?

Bình luận
Chấp nhận

Which được dùng khi có các lựa chọn và bạn đang chọn một trong số chúng.

What được dùng khi bạn cần một sự miêu tả hoặc bạn không biết có những lựa chọn nào.

Ví dụ, bạn hỏi:

Which game do you want to play?

Khi bạn có 1 loạt các trò chơi bày ra xung quanh để chọn lựa rồi. Ngược lại, bạn hỏi:

What game do you want to play?

Khi bạn chả biết nên chơi cái gì, cần 1 sự gợi ý, và câu trả lời có thể là bất cứ trò chơi nào mà người bạn hỏi biết.

Đã trả lời vào 13/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.