Khi nào dùng “throw” và khi nào thì dùng “toss”?

Đã trả lời

Nói thực là iem chả bao giờ phân biệt được sự khác nhau giữa “throw” và “toss”.

Ví dụ như cả 2 câu bên dưới em đều thấy đúng, và chả phân biệt được nó khác nhau ở đâu:
He is going to toss a rock at you.
He is going to throw a rock at you.

Các bác pờ rồ giúp em phân biệt với.
“Thanh ơ lót” ạ 😀

Bình luận
Chấp nhận

Toss mang nghĩa nhẹ nhàng hơn, trong khi throw  với hành động dùng sức mạnh hơn.

Ví dụ: Ai đó tosses chiếc khăn cho ai đó trong phòng thay đồ, nhưng khi ở trên khu vực chơi thể thao thì ai đó throws quả bóng thật mạnh cho ai đó..
Toss  với mình luôn được dùng cho những hành động nhẹ nhàng, không dùng hết sức, trong khi throw  luôn được dùng với hành động cần dùng hết sức lực.

Ngoài ra cũng còn nhiều cách giải thích khác phụ thuộc vào nhiều yếu tố như vùng miền, ngữ cảnh… nhưng về cơ bản thì có thể hiểu như mình giải thích.

Đã trả lời vào 08/11/2015
Bình luận

Bạn dùng toss someone a rock (để người đó luyện tập) nhưng bạn throw a rock at someone để làm người đó bị thương.

toss: quăng một cái gì đó cho ai đó một cách nhẹ nhàng (đồ vật nhẹ).

Ngoài ra toss thường được dùng nhấn vào chuyển độnghướng lên trên.

toss:quăng gì đó hướng lên trên cao.

Đã trả lời vào 08/11/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.