I will take you as you are…

Mình nghĩ mãi mà vẫn không ra “take” ở đây mang nghĩa gì. Liệu có phải dạng như “Anh sẽ khiến em là chính mình” (?!) Câu này khiến mình bối rối quá. Mong mọi người giúp mình dịch nó một cách gãy gọn với.

Bình luận

Câu này nên hiểu là “Anh sẽ đón nhận (chấp nhận) con người thực của em..” 

Đã trả lời vào 14/06/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.