Hỏi một người sống trên tầng mấy thì hỏi như thế nào?

Đã trả lời

Em muốn hỏi xem 1 người đang sống ở tầng mấy thì hỏi thế nào ạ?

1. Which floor are you living in?
2. Which floor are you living on?
3. In which floor are you living in?
4. In which floor are you living on?

Bình luận
Chấp nhận

Bạn thử xem các ví dụ sau đây nhé:

  • Which building do you live in?
  • Which floor do you live on?
  • Which room do you live in?

Bạn có thấy những điểm khác biệt không? Đối với toà nhà và phòng, thì thì bạn mới có thể sống ở bên trong được, do đó phải dùng in. Đối với floor thì bạn chỉ có thể sống on nó mà thôi.

Đã trả lời vào 22/09/2015
Bình luận

Floor (sàn/tầng nhà) là một bề mặt, bởi thế bạn không thể sống in (trong) nó được mà chỉ có thể sống on (trên) nó.
Do đó bạn dùng:

Which floor do you live on? (hoặc)
On which floor do you live? (đỡ kết thúc câu bằng 1 giới từ)

Đã trả lời vào 23/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.