Hiểu cách sử dụng từ “still” và “yet”

Đã trả lời

A1. I still can’t speak English.

A2. I can’t speak English yet.

B1. *I yet can’t speak English.

B2. *I can’t speak English still.

Theo như tớ biết, A1 và A2 là những câu được chấp nhận dùng trong tiếng Anh.

Nhưng tớ không hiểu, tại sao “yet” và “still” không thể thay thế hòa toàn cho nhau?

Là do vấn đề ngữ pháp, từ vựng hay cách dùng?

 

Bình luận
Chấp nhận

Rất ít từ trong tiếng Anh có thể thay thế cho nhau một cách hoàn hảo.

Theo như từ điển New Oxford American Dictionary

still (adv.) vẫn, bao gồm thời điểm hiện tại hoặc thời điểm được đề cập

yet (adv.) vẫn, cho tới thời điểm hiện tại, hoặc một thời điểm không xác định, hoặc thời điểm đã được ngụ ý.

Từ yet được dùng để gợi ý cái nhìn về tương lai:

I can’t speak English yet – but I won’t quit trying until I do.

Trong khi dùng still để nhìn về quá khứ

I still can’t speak English – even though I’ve been trying for 10 years!

Ví dụ tiếp:

The bus hasn’t come yet [nhưng tôi hi vọng nó sẽ tới sớm].

The bus still hasn’t come [tôi đã phải chờ xe bus một lúc lâu rồi!]

Mình nghĩ thậm chí có thể kết hợp cả 2 từ để diễn tả sự bực tức:

We’ve been potty training Dora for six months now, but she still hasn’t got it yet!

Câu trên ám chỉ đó đã là một khoảng thời gian dài, nhưng vẫn tiếp tục hi vọng kết quả đó sẽ xảy ra. Tương tự như thế, quay lại ví dụ của bạn, một người có thể nói:

I still can’t speak English yet!

À mà trong câu trả lời này, mình không đề cập đến cách dùng của yet và still khi có nghĩa là “cho dù”, như trong các câu sau:

We’ll have even more snow tomorrow.
We’ll have yet more snow tomorrow.
We’ll have still more snow tomorrow.

Đó là một ngữ cảnh hoàn toàn khác nhé

 

Đã trả lời vào 23/10/2016
Bình luận

Trong ví dụ của bạn ở phía trên, “I still cannot speak English, cho thấy bạn đã cố gắng rất nhiều để hoạc tiếng Anh nhưng vẫn không thể nói được. tuy nhiên, “I cannot speak English yet” có nghĩa là bạn chưa cố gắng/thử học tiếng Anh.

Và như bạn nói đó, B1 và B2 là 2 câu không đúng.

Vì vậy, nhìn chung, sự khác biệt giữa yet và still là ý của bạn khi đặt vào bối cảnh của câu. Theo mình thì chúng ta có thể dùng 2 từ đó để thay thế cho nhau.

Đã trả lời vào 23/10/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.