Grey goods có phải Hàng xách tay không mọi người ?

Còn grey market thì là gì nhỉ?

Bình luận

Khái niệm grey goods không phải chỉ là hàng xách tay đâu bạn à

Về khái niệm của nó thì bạn có thể xem theo đường link dưới để hiểu hơn 

http://luatsu-vn.com/khai-niem-nhap-khau-song-song-parallel-import/

Còn về grey market thì bạn có thể tham khảo thêm ở 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A3_x%C3%A1m

Đã trả lời vào 17/01/2018
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.