Giữa “hug” và “embrace” có gì khác nhau?

Đã trả lời

Các bạn cho mình hỏi sự khác nhau giữa “hug” và “embrace” là gì vậy?
Hug:

Squeeze (someone) tightly in one’s arms, typically to express affection.

Embrace:

Hold (someone) closely in one’s arms, esp. as a sign of affection: “Aunt Sophie embraced her warmly”.

Có phải đơn giản chỉ là sự khác nhau về lực ôm hay còn khác nhau về độ thân mật hoặc cái gì khác nữa?

Bình luận
Chấp nhận

Sự khác nhau chính là mức độ tình cảm thể hiện trong mỗi từ. Bạn sẽ “hug” người nhà hoặc bạn thân như là cách biểu hiện cho sự vui mừng của bạn khi gặp họ. Bạn thường sẽ “embrace” người yêu, vợ/chồng.

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

“Embrace” còn có thể hiểu là “tiếp nhận một cái gì đó”. Ví dụ, “She embraced shopping therapy with great enthusiasm.”

“Hug” thì không dùng trong ngữ cảnh trên được.

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.