Dùng “than me” hay “than I”?

Các bạn cho mình hỏi dùng “than me” hay “than I” mới đúng? Mình thấy có những câu dùng “than me” nhưng cũng có những câu dùng “than I” nên mình không biết phải dùng cái nào mới đúng nữa.

Bình luận
Chấp nhận

Đôi khi có một vài từ sẽ được bỏ qua trong câu dẫn đến việc bạn cảm thấy khó hiểu. Mình sẽ đặt một số ví dụ với “than” một cách đầy đủ nhất có thể (trong ngoặc là các từ hay bị bỏ bớt), bạn sẽ thấy khá là dễ hiểu.


Than I / he / she:

He is taller than I (am).

She is smarter than he (is).

He knows more than she (knows).


Than me / him / her:

She’d rather play with her than (that she’ll play with) me.

I need her more than (I need) him.

I’m more likely to talk to him, than (that I’ll talk to) her.

Đã trả lời vào 07/10/2015
Bình luận

Thực ra thì bạn dùng “than me” hay “than I” đều được, vì “than” vừa có thể dùng như là giới từ, vừa có thể dùng như là liên từ.

Nếu dùng “than” như là liên từ, thì bạn dùng “than I/he/she”:
He can walk faster than I can walk.

Để khỏi lặp “can walk” thì người ta cũng thường nói:
He can walk faster than I.

Nếu dùng “than” như là giới từ, thì bạn dùng “than me/him/her”
He can walk faster than me.

Đã trả lời vào 07/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.