Dùng smell thế nào?

Đã trả lời

Các bạn cho mình hỏi có thể dùng smell như sau được không?
1- I smell a smoke in the room.
2- Let me smell your perfume.

Thanks các bạn trước 😀

Bình luận
Chấp nhận

Bạn có thể dùng smell trong cả 2 câu, có điều là câu 1 phải bỏ “a” đi vì “smoke” là danh từ không đếm được:
1- I smell smoke in the room

Đã trả lời vào 17/09/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.