Dùng “next” với các ngày trong tuần

Giả sử hôm nay là thứ 5, mình nói rằng sẽ có một chuyện gì đó diễn ra vào “next Saturday”, thì có phải có nghĩa là “ngày thứ 7 trong 2 ngày tới” hay “ ngày thứ 7 sau 1 tuần và 2 ngày”?

Tương tự, nếu hôm nay là thứ 5, thì “next Monday” là “ thứ 2 sau 4 ngày” hay “ thứ 2 sau 1 tuần và 4 ngày”?

Nói chung việc sử dụng “ this Monday” và “ next Monday” luôn khiến mình bối rối không biết đó là thứ 2 nào.

Có bạn nào ở đây master vụ này thì giúp mình với nha

Bình luận

“ This Saturday” chắc chắn không có nghĩa là ngày thứ 7 gần nhất trong tương lai rồi, nhưng “next Saturday” thì hơi mơ hồ. mình đã từng mấy lần bị hỏi lại khi dùng “ next Saturday” xem đó là thứ 7 tuần này hay tuần tới ( thường thì mình dùng để chỉ tuần tới, nhưng nếu mình dùng “ next Saturday” vào hôm chủ nhật, thì lại để chỉ ngày thứ 7 sau 6 ngày tiếp).

“the Saturday after next” thì càng dễ nhầm lẫn hơn, theo ý mình là “ ngày thứ 7 thứ hai tính từ ngày hôm nay” nhưng hình như không phải ai cũng nghĩ thế.

Còn về “ this Monday” và “next Monday” ( hoặc bất cứ ngày nào trong tuần), người nghe sẽ hiểu đó là ngày nào dựa trên ngày nói. Nhưng tốt nhất, nếu bạn có cuộc hẹn quan trọng thì cứ nói thẳng ngày ra.

Ngày thứ 7 gần nhất cũng có thể dùng  “this coming Saturday”, và ngày thứ 7 tiếp theo là “Saturday week” hoặc “Saturday a week”. Nói chung, việc xác định này nào sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người nói và người nghe

Đã trả lời vào 26/10/2016
Bình luận

Hầu hết mọi người sẽ hiểu như sau:

  • Ngày hôm nay là thứ 4 ( 26/10/2016) thì ‘this Saturday’ có nghĩa là ngày thứ 7 tới đây (29/10/2016)
  • Ngày hôm nay là thứ 4 ( 26/10/2016) thì ‘the next Sunday’ có nghĩa là ngày thứ 7 tiếp theo sau ngày thứ 7 tới đây ( 5/11/2016)

Một số người sẽ cảm thấy bị lẫn nên sẽ hỏi “Do you mean this Saturday or the next Saturday?” và bạn cần nói rõ ngày ra là được.

Đã trả lời vào 26/10/2016
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.