Dùng “him” hay “her” trong câu điều kiện giả định chuyển đổi giới tính?

Đã trả lời

Theo các bạn thì trong câu này mình nên dùng him hay her?

If he were a girl, I would have kissed him/her.

Mình nên dùng him cho đúng giới tính thực của anh ấy, hay dùng her cho câu giả định ở phía trước?

về mặt logic thì là him

vào 07/04/2017.
Bình luận
Chấp nhận

Theo tớ, bạn nên dùng “him”, lý do như sau:

“If I were a cup, where would I hide?”

Theo câu trên, giả sử tôi là 1 cái cốc, nếu đứng từ phía cái cốc, câu trên sẽ thành

“If I were a cup, where would I hide?”

Mặc dù câu ví dụ của mình là về đô vật, mình nghĩ nó cũng tương tự với giới tính.

Ngoài ra, giả định “ if he were….”, nhưng chủ ngữ là anh ấy nên vẫn nên dùng “him” để hợp với chủ ngữ “he”

Đã trả lời vào 07/04/2017

“nếu đứng từ phía cái cốc”: từ góc nhìn của cái cốc, nói “ if I were a cup” thật vô lí vì bản thân nó là cái cốc rồi, nó không cần phải giả sử nữa. nhưng nếu 1 cái cốc nói về bản thân, nó sẽ dùng ‘I” chứ không phải “it”, giống như mình không nói về bản thân khi đang ở ngôi thứ 3 vậy

vào 07/04/2017.
Bình luận

Bạn nên dùng “him” để phù hợp với chủ ngữ ‘he”

Ví dụ như câu sau:

If he were a girl, he would take over the world.

Nếu vế sau thay thành “she”:

If he were a girl, she would take over the world.

Với câu này, nhiều người sẽ bị nhầm lẫn, không biết “she” ở đây là ai

Đã trả lời vào 07/04/2017
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.