Dùng “for” với nghĩa “because”

Các bạn cho Cọp hỏi trong tình huống nào thì có thể dùng “for” với nghĩa “because” được?

Bình luận
Chấp nhận

“For” với nghĩa “because” thì thường được dùng trong những lời nói rất trang trọng, có tính thơ ca, chứ ít khi được dùng trong đời sống hàng ngày hay trong ngôn ngữ kỹ thuật.

“I choose miss Ada for she has the softest voice”

Đã trả lời vào 15/10/2015
Bình luận

Đáp án của bạn

Với việc gửi đáp án, bạn đã đồng ý với Chính sách dữ liệuCác điều khoản của chúng tôi.